hitzaldi praktikoaPINTURA-PROZESUAK
                             AUTOEZAGUTZAREN BIDEAN


Margotzeak behar ludikoa, adierazpenekoa eta mota ezberdinetako nahiak edo beharrak azaleratzeko aukera eskaintzen digu.
Pintura-prozesuetan murgiltzen garenean, norbere buruaren ezagutza eta komunikaziorako eta adierazpenerako beharrak asetzen dira.
Bizitzan zein pintura-prozesutan dugun baliabiderik nagusiena gorputza da. Horregatik kontaktu zuzena ematen denean, ikutuz adibidez, askotan hitzez esan ezin denak adierazpen-bidea aurkitzen du.
Prozesuak ere, jolasteko, esperimentatzeko, norbere barne-bizipenak proiektatzeko, erabakiak hartzeko ahalmena, hain zuzen norbere burua deskubritzeko gaitasuna ahalbidetzen du. 

Bestalde, haurrei zein helduei bidelaguntzean, kontuan hartu beharrekoa ere ikasiko dugu: norberaren erritmoa errespetatzea, irudiak juiziorik bota gabe nola begiratu ahal izatea… hitz batez, besteen ondoan egoteko modua barneratzen ahaleginduko gara.

Hitzaldi honetan, pintura-prozesu baten praktika bat ere aurrera eraman ahal izango dugu. Bertan sentitu eta esperimentatzeko aukera bizitzeaz gain, prozesuari buruz bizi izandakoa partekatzeko parada izango dugu.

Noiz: Azaroak 29

Ordutegia: 18:00 – 19:30

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

Autoezagutza prozesua


Denok  dugu berezkoa den autoezagutzarako eta adierazpenerako beharizana. Behar hori asetu nahian espazio seguru baten bila gabiltzanean, geure barne-irudiak modu libre eta plazeraz azalera daitezen, Gipuzkoako Gabiriako "Pintura-sormengunea" espazioa duzu horretarako.


Banakako pintura-prozesuak elkarbanatzean, norberaren egoera berri aurrean izateko jarrera eta erabakiak hartzeko kontzientzia hartzeko gaitasuna areagotzeko aukera emango digu.
Esperientzi hau bizi ahal izateko, datorren Maiatzaren 20an, larunbata (10:00 - 14:00) aukera duzuCuando nuestra necesidad de expresión y autoconocimiento busca un espacio seguro para que nuestras imágenes internas puedan aflorar libremente, ese lugar de gozo y tranquilidad  podemos encontrarlo en el taller "Pintura-sormengunea" de Gabiria (Gipuzkoa).

Procesos individuales que al compartirlos en una puesta en común aumenta nuestra capacidad de toma de conciencia de nuestra manera de enfrentarnos a nuevas situaciones y a la toma de decisiones.

Te esperamos el próximo día 20 de Mayo, sábado, de 10:00 a 14:00

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

SORMENAK HAURRENGAN DUEN ERAGINA

Martxoak 17 eta 18

Ostirala: 18:00 - 20:00
Larunbata: 10:00 - 14:00 / 15:30 - 19:30

Sormena denok dugun zerbait da eta guztion egunerokotasunean garrantzi handia du: erabakiak hartzerakoan, egoera ezberdinei aurre egiterakoan, etab.
Haurrak jaiotzen direnetik aurrera egiteko sena modu naturalean erakusten dute, horretarako espazio eta denbora izan eta emanez gero, eta zentzu horretan sormenaren garapena ere aurrera doa.

Baina zer gertatzen da haurrak sentitzen ari den behar baten aurrean helduok markatzen badizkiogu lortu behar dituzten helmugak zein diren?
Edota bere ibilbidean erabakiak hartzeko unea iristen zaionean, irizpide edo zein diren erabaki onak ala txarrak geuk markatzen badizkiogu?

Viktor Lowenfeld-ek aspaldi erakutsi zigun haurren berezko marrazki etapak errespetatuz gero, gai direla oztopo, kezka, ilusio, sentipen, grina edo amets baten aurrean urrats sortzaileak emateko gai izatea.

Ikastaro-tailer praktiko honetan, irizpide hauek oinarriz hartuta, pintura-prozesuak bizitzeko aukera izango dugu. Baita, modu bibentzialean, aurreko galderak bezalako beste galdera batzuei erantzunak bilatzen ere saiatuko gara
Besteen prozesuen, haur zein helduen, bidelagun izateko tresnaz baliatuko gara ere.
Zalantzen aurrean, oztopoen aurrean nola kokatu edo egon gaitezkeen bidelagun izanik.
Sormena, erreakzionatzeko daukagun gaitasuna  da. Tailer honetan sormenak adierazpen eta garapenean duen garrantzia bizi ahal izango dugu. Horretarako bete behar diren baldintzak kontuan hartzea ere ezinbestekoa da.
Haurrak zein helduok marrazten, margotzen edo jolasean gabiltzanean, geure esperientzi, sentipen eta emozioekin konexioa lortzeko aukera ezin hobea dugu.
Bidai honetan, sormena sustatzeko tresnak, norberaren oztopoak, beharrak, barne-irudiak, ... zein diren eta guzti horren kontzientzia hartzeko tartea izango dugu.
Baita haur marrazki-etapak ezagutzeko eta bidelaguntzan aritu eta trebatzeko bidaia  ere aurrera eramango dugu.

HELBURUAK

Sormenaren garapena eta emozioen adierazpena bultzatzeko tresnak ezagutzea
Ikutu, sentitu eta adierazpen beharren kontzientzia hartzea
Norberaren sormenaren oztopoak identifikatzea
Haurren marrazki etapak ezagutu eta errespetatzen ikastea
Pintura-prozesu ibilbidean bidelagun izatearen tresnak barneratu ahal izatea
Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

BEGIRADA ALDAKETA IKUSPEGI BERRIAK Pintura- prozesuak

BEGIRADA ALDAKETA
       IKUSPEGI BERRIAK  Pintura- prozesuak

Abenduak 3
           
4 ordutako tailer praktikoa

Gabiria (Gipuzkoa)Adierazpenaren garapena eta norbere burua ezagutzeko tailerra

Askotan iruditzen zaigun irteerarik ez duten egoeren 
beste ikuspegi miatzen

Norberari ezaguna egiten zaion segurtasun espaziotik 
haratago mugitzen

Begirada aldaketa horrek,  
 garen garena izateko baimena bizitzen laguntzen digu

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

POLARITATEAK

PINTURA -PROZESU TAILERRA
POLARITATEAK
Alde kontrajarriak esperimentatuz
Prozesuen bitartez norberak bere alde bateko eta beste aldeko keinu, joera, blokeo, desio, behar,...
hots kritikoak ezagutzeko aukera. 
Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

Pintura-sormena eta emozioen adierazpenaSormenaren garapena
Pintura emozionalaren bitartez,
norbere buruaren ezagutza,
emozioen adierazpena


Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

PINTURA EMOZIONALA

PINTURA  EMOZIONALA
Adierazpenerako eta garapenerako Tailerra

Denok dugu geure burua ezagutzeko eta baita adierazpenerako beharra ere. Baita gure ingurukoen prozesuetan begirunezko bide-lagun jarrera garatzeko beharra ere.
Horretarako askatasunezko, konfiantzazko eta espazio segurua egokitzea behar beharrezkoa zaigu.


Egokitze horren baitan emango lirateke:
·         norberaren lan-erritmoaren eta margotze-adierazpen moduaren errespetoa
·         eredurik gabeko sortze-prozesua bizitzeko aukera ahal izatea
·         sormen-adierazpen librea eta emaitzarekin lotu gabeko bidea jorratu ahal izatea
·         norberak bere ibilbidea nolakoa nahi duen jakiteko aukera izatea
·         margotze-prozesuan eman daitezkeen oztopo/epaiez ohartzen joan ahal izatea irudiak juzgatu gabe…

 Helburuak

·         Nork bere buruarekiko ezagutza, onarpena eta autoestimua garatzea
·         Norberarekiko aurkako pentsamendu eta epaiak jaso eta alboratzeko joerak jorratzea
·         Adierazpenerako bidean, bide-lagun ahal izateko baliabideak barneratzea
·         Norberaren eta besteen blokeoen aurrean, begirunez eta epairik gabe aurre egin ahal izateko baliabideak  ikastea
·         Geure buruan ikasitakoa  bide-lagun formakuntzara eraman ahal izatea

Metodologia

Partehartzailea eta esperientziala izango da eta ez da pinturan trebatua izan beharrik tailerrean parte hartzeko

Alde teorikoan, tailerraren funtzionamenduaren irizpideen inguruko oinarrizko ezagupenak emango dira eta alde praktikoan talde-dinamikak erabiliko dira, prozesua eta inplikazioa indibidualak izango diren arren.

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

Tres etapas de expresión y proceso

Tres etapas de expresión

Con una clara intención de facilitar un camino de expresión y proceso personal a lo largo de tres etapas, enfocado a que las dinámicas tengan una continuidad y además también puedan hacerse de manera individual:

1. Dinámica ( 19 de octubre ): Gesto y color y contrarios
2. Dinámica ( 9 de noviembre ): Cambio de gesto – Voces críticas
3. Dinámica ( 14 de diciembre ): Acercarse / Alejarse ( Zoom )

• Espacio de autoconocimiento, creación y expresión a través de la pintura
• Conectando con lo que surge • Acogiendo nuestras voces críticas
• Pintando a partir de lo que soy, no de lo que me gustaría ser
• Tomando conciencia de sentimientos y necesidades • Mi acompañamiento en los procesos, es un acompañamiento activo desde la escucha empática, apoyo individual, orientado a solventar dudas, no sólo técnicas sino de cualquier tipo; confrontar evitaciones; aclarar sentimientos o situaciones que pudieran bloquear el proceso personal ...etc.

Adierazpenerako hiru saio
Oraingo honetan adierazpenerako eta garapen pertsonalerako hiru saiotako txangoa gauzatzeko asmoa dugu. Dinamikak bere jarraipena izateko sortu dira, baita horrela nahi izanez gero ere banaka egin daitezke:

1. Saio ( urriak 19 ) : Keinu, kolore eta aurkakoak
2. Saio ( azaroak 9 ) : Keinu aldaketa – Hots kritikoak
3. Saio ( abenduak 14 ) : Hurbiltze / Urruntze ( Zoom )

• Pintura-dinamikaren bitartez, autoezagutzarako, sorkuntzarako eta
adierazpenerako eremua izatea
• Sortzen ari denarekin konektatuz
• Geure hots kritikoak jasoz
• Sentimenduen eta beharren kontzientzia hartzea
• Nire laguntza prozesuetan, aktiboa eta entzuketa enpatikoan oinarritua da, zalantzei irtenbidea aurkitzen, teknikoak zein edozein motatakoak; saihesketak alderatzen; garapen pertsonala blokeatu dezaketen sentimendu edo egoerak argitzen...etab.

697 49 38 45

Publicado por Ana Santiago Urkijo 0 comentarios »

Comunicarnos con conexión emocionalEscola de Pau Univesidad autónoma de Barcelona
Recursos para la comunicación en diferentes situaciones de conocimiento personal y/o conflictos
 Focusing, pintura creativa, teatro emocional, comunicación noviolenta ...
Barcelona UAB
15 al 19 de julio de 2013
 9:30 a 14:30


Este verano, del 15 al 19 de julio 2013, facilitaremos, lurdes y  Ana de hazitzen taldea, un curso en la Escola de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona con el tema central de "Comunicarnos con conexión emocional" un curso-taller basado en Focusing (enfoque corporal),  Pintura creativa (pinturaterapia) y comunicación noviolenta, con algunas pinceladas de teatro emocional, obstáculos a la comunicación, gestión de conflictos... Dirigido básicamente a Profesores-as de infantil, primaria y secundaria, orientadores y psicólogos escolares y a estudiantes de Magisterio, Ciencias de la Educación… y a todas las personas interesadas en la educación, en la docencia y en establecer otro tipo de relaciones. 

Mas info 


Programa

hazitzen@gmail.com
tf: 697 49 38 45

Publicado por Ana Santiago Urkijo 0 comentarios »

Taller-Autoestima

Autoestimuaren bidean
Autonarpenaren praktikak barneratzen laguntzeko bidean, garen bezalako izatearen baimena geureganatzen
                 
 En el camino hacia la autoestima

Experiencia de los talleres del 20 y 27 de abril, basados en criterios como:

Cuando pintamos expresamos, ordenamos y descubrimos nuestro propio mundo, respondiendo a la necesidad que tenemos de expresión, equilibrio y armonía. En la medida que soy consciente de lo que necesito expresar, mi capacidad de ir sabiendo cuales son mis necesidades más allá del taller, se va ampliando.

Al trabajar con imágenes internas propias se posibilita un proceso personal de toma de conciencia, y en la medida que se va dando un proceso de aceptación de eso que estamos viviendo (poner atención sobre gestos, colores, imágenes que van surgiendo) en el proceso de pintar, de relacionar lo pintado y vivido con maneras de estar propias en situaciones personales de la vida 

Todo esto posibilita un camino de autoaceptación, entendido como el reconocer y acoger todas las partes de una misma como un hecho, como forma de sentir y también de pintar, afianzando  así nuestra autoestima.


Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 1 comentarios »

Pintura-sormena 2013-03-20 + 27

Pintura-sormenean aukera berria, autoestimuaren inguruan
Apirilak 20 eta 27, Gabirian

Nuevo viaje por la pintura creativa, en contacto con la autoestima
20 y 27 de abril, en Gabiria


Tanto en el camino hacia la autoestima como en el proceso de pintar
todo es válido: borrar, tapar, emborronar, cambiar partes,.... y
de esa manera perder un poco del miedo a cometer errores
Katharina Widmer 

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

Expresándonos a través de la pintura


CHARLA - INTRODUCCIÓN  AL TALLER         DE       PINTURA

     Lo primero que me gustaría comentar es que en este taller no es necesario NINGÚN CONOCIMIENTO PREVIO SOBRE PINTURA.
   
    Queremos poner el enfasis en la necesidad que tenemos todas las personas de expresarnos, comunicarnos y de AUTOCONOCIMIENTO . Y es a través del gesto de la mano y del color cuando damos forma a lo que llamamos  nuestras imágenes internas.

    Esta manera de pintar nos permite profundizar en nuestro autoconocimiento, que nos conduce a EXPRESAR nuestros sentimientos y necesidades.
Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

Nuevos espacios

Inscripciones hasta el 6 de febrero 2013.
Apúntate o más información en
tf: 697 49 38 45

Comunicación y Escucha*   Komunikazioa eta Entzuketa*


Curso de 12 horas, 6 jueves continuos de 18.00 a 20.00, febrero7,14,21,28, marzo 7, 14
12 ordutako ikastaroa, 6 ostegunetan 18.00 tik 20.00ra, otsailak 7, 14, 21, 28 eta martxoak 7 eta 14

Autoestima y Expresión*   Autoestimua eta Adierazpena*


Curso de 12 horas, 4 sábados de 10.00 a 13.00, feberero 2, 6, 23 y marzo 9
12 ordutako ikastaroa, 4 larubatetan 10.00 tik 13.00ra, otsailak 2, 6, 23 eta martxoak9

*Hablamos en nuestro idioma emocional, por lo que cada cual usará el idioma que le permita expresar sus vivencias, emociones etc.
*Norberak  gorputzak eskatzen dion hizkuntzan hitzegingo du

Publicado por Ana Santiago Urkijo 0 comentarios »

Emozioen bidez pintatzen -Pintando desde las emociones


"Emozioen bidez pintatzen", hiru saiotako oinarrizko Tailer-ikastaro        proposamena. 

Taldea non osatu, tailerra han antolatu

                                                          ( 6 - 12 lagun )


Propuesta de Curso-Taller básico de tres sesiones  "Pintando desde las emociones" . 
El taller se organizará  allí donde se haga grupo
( 6 a 12 personas )

1. Saioa:
    Tailer- irizpideak eta funtzionamendua
    Ez dagoela ez kolore "txarrik" ez "onik", beharrak baizik
2. Saioa:
    Kolore eta sentsazio kontrajarriak
    Alde batera eta bestera begira
3. Saioa:
    Koloreekin eta norberaren sentimendu eta beharrekin konexioa
    Metaforekin jolasean
      
Honetaz informazio gehiago nahi izanez gero:
lu@lurdesulazia.com

1.   Sesión:
 Criterios y funcionamiento del taller
No hay colores "buenos" o "malos", sólo necesidades
2. Sesión:
Colores y sensaciones opuestas
Mirando en una dirección y en otra
3. Sesión:
Conexión entre los colores y los propios sentimientos y necesidades
Jugando con metáforas
Para más información: lu@lurdesulazia.comPublicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

Sormen - prozesua


Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

Talleres-espacios de creación y formación

Espacios-talleres para adult@s
Helduen Sormengune-tailerrak
  1. Imagenes a partir de gesto y color
  2. Pintando con metáforas
  3. Contrastes y color
  1. Irudiak  keinu eta koloreen bidez
  2. Metaforen inguruan pintatzen
  3. kolorea eta kontrasteak  

Espacios de creación para niñ@s y adult@s

Espacios-talleres para niñas y adult@s
Haur eta helduen Sormengune-tailerrak


Compartiendo un espacio, desarrollando un proceso propio


Norberaren prozesua garatzen, espazioa konpartituz
Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

SORMEN - AHALMENAREN GARAPENA

                                  SORMEN - AHALMENAREN  GARAPENA

1972an gazteleraz argitaratutako liburu hau,  sormenaren inguruan hausnarketa oso interesgarriak aurki ditzazkezue. Nahiz eta liburua aspaldikoa izan  ( jatorrizko hizkuntzan 1947koa ) gaur egungoa dirudi, aportazio baliogarriak emanez.


Sobre el libro "DESARROLLO de la CAPACIDAD CREADORA" de Viktor Lowenfeld y W. Lambert Brittain

Los comienzos de la autoexpresión: La etapa del GARABATEO ( de 2 a 4 años )
  
    " Por lo general su primer registro permanente toma la forma de un garabato alrededor de los 18 meses. La manera en que se reciban estos primeros trazos y la atención que se les preste pueden ser la causa de que el niño desarrolle actitudes que aún poseerá cuando comience su escolaridad". 
    "Los garabateos son un reflejo del desarrollo físico y psicológico del niño y no un ensayo de representación".
    "Los primeros trazos generalmente no tienen sentido. A menudo, el niño mira hacia otro lado mientras hace estos trazos y continúa garabateando".
    "Es muy importante la oportunidad de garabatear, lo hará en el polvo acumulado sobre un objeto, sobre las paredes o sobre los muebles, si no se le proporcionan los medios y el lugar adecuado".
     "Para un niño de dos años, la actividad del garabateo ha comenzado a ser un medio real de expresión, uno de los primeros, después del llanto".

  
Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

Kolore eta emozioak tailerra

 Koloreekin jolasean
            ikutuz
                  mugimenduaz
                                 gozatuz
                                            esperimentatuz
              gustora gelditzea
                                      betea
Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 1 comentarios »

Un desierto lleno de vida
Ahora que ya no estás aquí
                ¡ tu presencia es tan real !

      Recuerdo la experiencia de acompañarte en este proceso  de pintar el desierto que tú imaginaste en el juego de metáforas al que jugamos y que con tanta determinación y seguridad querías pintar.
    
       Recuerdo  tus ganas de pintarlo a pesar de que tenías la creencia de que no iba a haber nada en un desierto pero que tanto te apetecía.      Y qué sorpresa descubrir que ese desierto tuyo estaba lleno de alegrías y muchos regalos que como tú comentaste no esperabas encontrar. Y por eso sentías que mientras iban brotando y brotando no podías parar de pintar  viendo cómo iba llenándose tu desierto.

         Fue un encuentro de mucha paz y satisfacción para tí Conchi
de un gran recuerdo para mí


Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 2 comentarios »

martxoak 10, pintura txangoa: pintando con metáforas

        Larunbata honetan, Gabiriako Pintura-Terapia txoko goxo honetan pintatzera elkartu ginen. Goiza eguzkitsua azaldu zenez, argitasuna eta berotasuna lagun izan genituen.

       Harrera egin ondoren , parte hartu genuenok nola eta zein itxaropenez ere etorri ginen  azaldu genuen. Pintatzera pasa aurretik arnasketa dinamika bat jarri genuen  praktikan. Paper aurrean sentsazio eta metaforekin jolasean murgildu ginen.

       En la dinamica de este sábado en el taller de pintura-terapia, antes de pasar a pintar al papel pusimos atención en conectar con nuestra respiración y las sensaciones que estábamos percibiendo.
      La segunda parte del taller la dedicamos a pintar a partir de las metáforas. Conectando con las sensaciones: si esa sensación fuera ........ y pasamos al papel. Después de la experiencia con la pintura, compartimos una rueda de cierre de cómo habíamos vivido el proceso de pintar. La experiencia fue luminosa y gratificante.
Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 1 comentarios »

introducción a la expresión desde la pintura :

Una forma de expresión desde las emociones.
La pintura emocional es una manera de expresarse artísticamente según la necesidad interna de expresión de la persona y no desde unas pautas dadas desde fuera, sino desde las propias emociones.

Nos ayuda a tomar conciencia de nuestras necesidades, a expresarlas y darles forma.

El taller de pintura posibilita el aprendizaje de expresarnos y conectar de manera más auténtica.
Se trata de poder expresar lo que cada un@ necesita pintar.

A través de los colores y las formas va tomando cuerpo aquello que necesita ser expresado, deshaciendo las tensiones internas y acogiendo las imágenes que puedan surgir.

Son nuestras imágenes internas y emociones las que usamos como forma de expresión. 
Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 1 comentarios »

viajando por la pintura desde las emocionesUn camino de desarrollo de la  expresión de la creatividad y el autoconocimiento desde las emociones, donde valoraremos las propias capacidades desarrollando una mirada benévola hacia nuestros procesos creativos, sin pensar si hay colores buenos o malos, sencillamente pintando como una herramienta de expresión del cuerpo

Poniendo atención en :
Escuchar y contactar con la imagen que emerge en el papel, pintando lo que el cuadro vaya necesitando, a medida que avanzamos en el proceso de conexión con las propias sensaciones y necesidades.

¿Qué es pintura emocional? aqui una breve reflexiónPublicado por lurdes Ulazia Aizpurua 1 comentarios »

pintura-sormenerako txangoaNorberaren garapenerako espazioan, eredurik gabeko sortze-prozesua bizitzeko aukera izango dugu eta norberak bere ibilbidea erabakiko du, beren buruari buruzko irudi positiboa sortuz eta nolakotasunak baloratuz.
Nor bere epaiak identifikatzen ihardungo da eta  baita epai eta kritika horiek sentimendu eta beharizan bihurtzen ahalegindu ere.


Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

del color a las emociones, de las emociones al color


 
Un camino de ida y vuelta que nos permite tomar conciencia de los límites y obstáculos que vivimos en el proceso creativo. Identificaremos nuestros propios juicios de valor y pensamientos , acogiéndolos y dejando aflorar nuestros sentimientos y necesidades. En este camino centraremos la atención en el proceso creativo y no tanto en conseguir un resultado final.

Poniendo atención en:
Respetar el ritmo y la forma de pintar de cada persona, sin analizar ni enjuiciar los procesos creativos, facilitando la manera de abordar los conflictos.


¿Qué es pintura creativa? aqui una breve reflexiónPublicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

kolore eta emozioak, emozio eta koloreakJoan-etorriko ibilbide honetan , sentimenen bidez jasotakoa, pintatuz azaltzen eta norberari sortutako kolore, irudi, desio eta ametsen bitartez azaleratutako sentsazioekin konektatzen jarriko dugu arreta.
Ez dagoela ez kolore txarrik ez onik, beharrak baizik eta sormen-prozesuan eman daitezkeen oztopoez ohartzen arituko gara, nork bere mugez jabetzen.Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

tailer-aukerak

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

ibilbidea

Garatutako tailerrak:
Gabirian
2009ko Irailean hasi zen eskola honen ibilbidea. Hurrengo urteetan hainbat gai ezberdinetako esperientziak (metaforak, kontrakoak, urrutiratu-hurbildu,..) aurrera eraman izan ditugu.

Orue landetxean, Mutiloan 
Udaberrian eta eguzkiaz gozatuz, pertsona heldu eta haur talde baten partehartzea eman zen. Heldu taldearen arteko elkar komunikazio ezbortitza praktikan jarri zuten bitartean, haurrak pintura-sormenerako esperientzia bizi izan zuten

Gipuzkoako DBHko Institutoan
Talde txiki batean, 7 neska-mutil,  pintura-sormenerako lehen pausoa eman genuen, barne-adierazpenak eta beraien arteko harremanak adeitsuz biziz.

Azpeitian 
Komunikazio ezbortitza taldeko hainbat partaidekin esperientzia aberatsa bizi izan genuen.

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

experiencias


Talleres realizados:
En Gabiria 
En septiembre de 2009 empezamos el camino a través de la pintura creativa. A partir de entonces se han desarrollado talleres con temas diferentes como metáforas, opuestos, acercarse-alejarse, etc.

En Orue landetxea en Mutiloa 
En primavera y al aire libre, mientras unas personas de un grupo ponían en práctica la comunicación noviolenta, las niñas del grupo vivieron una experiencia con la pintura creativa

Intituto de secundaria en Gipuzkoa 
Práctica realizada en varias sesiones con un grupo pequeño de 7 participantes de adolescentes. Contacto con la pintura y las emociones, cuidando especialmente el trato entre ellos y la intimidad de lo que expresaban.

En Azpeitia 
Llevamos a cabo una práctica de pintura creativa con participantes del grupo de comunicación noviolenta


¿Qué es pintura emocional? aqui una breve reflexión

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

método

Talleres individuales, en grupos de 3 / 4 personas, interesadas en su desarrollo creativo y en incorporar la toma de conciencia a su vida cotidiana.
Talleres para educadores ( madres, padres, profesores, monitores ... ) que desean adquirir recursos de cómo transformar juicios y críticas , cómo acompañar en los procesos y el camino creativo que ayude a facilitar la expresión de los conflictos.
Talleres para niños, niñas y adolescentes, donde poder desarrollar una imagen positiva de si mism@s y donde a través del proceso creativo, poder identificar y dejar aflorar los propios sentimientos y necesidades.
No es necesario tener conocimientos previos de pintura para tomar parte en los talleres
Al comienzo de la sesión hay un diálogo previo a la pintura
Al empezar un cuadro nuevo se elige el formato y la colocación de la hoja.
No se enjuician los cuadros propios ni ajenos. Una opinión, buena o mala, condicionará a la persona que pinta y podría perturbar el proceso creativo personal.
Se respetará el ritmo y la forma de pintar de cada persona
El primer contacto sobre el papel lo haremos con cola, que sería un pintar-sin-color
Esto nos ayudará a sentir el deseo de usar un color determinado, formarnos la idea de alguna imagen determinada o aparecer un gesto al que queramos poner un color.
Al final del proceso se abre un diálogo en torno al proceso, no sobre el análisis del cuadro ni sobre sus posibles significados .

¿Qué es pintura emocional? aqui una breve reflexión


Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

proyectos

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »

metodoa


Bakarkako prozesua: talde txikitan (3 edo 4 pertsona), norberaren sormen-garapenean eta sentimenen bidez jasotakoa pintatuz  azaltzea interesa duenarentzat.

Hezitzaileentzat: sormen-prozesuetan, epai eta kritikak beharretara egokitzeko baliabideak bereganatu nahi dituztenentzat (guraso, irakasle, begirale,etab.)

Haur eta nerabeentzako tailerrak: sormen-adierazpena garatzeko, norberaren sentimendu eta beharrak identifikatzeko eta beren buruari buruzko irudi positiboa sortu nahi duen edonorentzat

Ez da pinturan trebatua izan beharrik tailerrean parte hartzeko, bertan eredurik gabeko sortze-prozesua bizitzeko aukera izango bait dugu.

Margotzen hasi baino lehen, orriaren kokapena eta formatua geure beharretara egokituko ditugu

Norberaren lan-erritmoa eta margotzeko modua errespetatuko da, emaitza  helburutzat hartu gabe eta pintatzen duenaren adierazpen-nahian oinarrituta.

Irudiak juzgatu gabe margotuko ditugu. Iritzi batek, ona ala txarra izan, pintatzen ari den pertsonaren sormen-prozesua baldintza lezake.

Paper gaineko aurreneko kontaktua kolaz eta eskuez egingo dugu. Bustitze horren arrazoi nagusienetakoa, aurrerago zer egin nahi izango dugun jakiteko konfiantza hartzea da.

Sortze-prozesoa bukatutakoan, horren inguruan baina irudiak analizatu gabe eta esanahirik bilatu gabe hitzegingo dugu.

Publicado por lurdes Ulazia Aizpurua 0 comentarios »